מדיניות פרטיות

פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של "שארפיז- איתור והשמה בע"מ".
 2. שארפיז מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות של המשתמשים באתר שלה (בכתובת sharpies.io) ("האתר") ובשירותי האיתור וההשמה שלה, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.

שירותי האיתור וההשמה של שארפיז והשירותים המגולמים באתר שלה יכונו להלן "השירותים".

 1. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך בשירותים. על מנת לסייע לשארפיז לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של שארפיז.
 2. בעצם השימוש בשירותים, הנך מביע את הסכמתך כי שארפיז תעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
 3. שארפיז רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש בשירותים. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.
 4. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

 

מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:
 • קורות חיים ופרטים אישיים נוספים – בכל עת בה תבקש לעשות שימוש בשירותי ההשמה של שארפיז, בין אם במסגרת האתר או במסגרת אחרת, תתבקש לספק מסמך הכולל את קורות החיים שלך, את דרכי התקשרות עימך וכן תמונת פנים שלך. בנוסף, ייתכן כי לצורך מתן שירותי ההשמה של שארפיז תידרש למסור לה פרטים נוספים שיתבקשו על ידי מעסיקים פוטנציאליים.
 • נתוני העסקתך אצל לקוחות שארפיז – שארפיז תתעד נתונים אודות העסקתך אצל לקוחותיה (כגון פרטי העסקתך ושכר עבודתך), וזאת לצרכי מתן שירותים ללקוחות שארפיז וגביית תשלום בגינם.
 • נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, שארפיז (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
 1. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לשארפיז, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, שארפיז לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
 2. עוד יובהר, כי מכיוון שבין השאר אנו מספקים שירותי השמה לבני ובנות נוער מתחת לגיל 18, אנו נבקש לקבל אישור של הוריהם לאיסוף המידע על ידנו והשימוש בו למטרת מתן שירותי ההשמה לילדיהם.
 3. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של שארפיז לספק לך שירותים וליצור עימך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

 

שימוש במידע

 1. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:
 • כדי לספק לך את שירותי ההשמה של שארפיז;
 • כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
 • כדי ליצור עימך קשר במסגרת מתן השירותים;
 • ככל שנקבל את הסכמתך לכך, על מנת לכלול אתה מידע בחומרים השיווקיים והפרסומיים שלנו;
 • על מנת לקיים את ההסכמים שלנו מול לקוחותינו, שהם המעסיקים הפוטנציאליים;
 • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על שארפיז;
 • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
 • כדי להגן על זכויותינו והאינטרסים שלנו;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור שלך באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
 2. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
 • צדדים שלישיים המספקים לשארפיז שירותים בקשר עם מתן השירותים (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בשירותי ההשמה של שארפיז, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק ופרסום ויועצים אחרים);
 • אם יתקבל בידי שארפיז צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
 • לקוחותינו, שהם המעסיקים הפוטנציאליים, בהסכמתך או בהנחייתך;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי משארפיז ו/או מי מטעמה;
 • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של שארפיז;
 • בהסכמתך או בהנחייתך;
 • בכל מקרה שבו שארפיז תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 1. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.
 2. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים ושארפיז לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 

דיוור ישיר

 1. שארפיז עשויה לפנות אליך באופן אישי בהצעות המותאמות אליך באופן אישי, לפי מאפיינים מסוימים שלך המבוססים על מידע ששארפיז אספה עליך כאמור במדיניות הפרטיות. פניות אלו יכול שיהיו בכתב, בדפוס, בטלפון, בדרך ממוחשבת או בכל אמצעי אחר.
 2. בנוסף, בהתבסס על הסכמתך והנחייתך, שארפיז תעביר מידע אודותיך למעסיקים פוטנציאליים על מנת שהם יפנו אליך בהצעות עבודה. תוכל בכל עת לדרוש כי מידע אודותיך לא יימסר לצד שלישי כלשהו או לסוג כלשהו של צד שלישי, וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע.
 3. בכל עת, תוכל לבקש כי נחדול מלפנות אליך בדיוור ישיר בהתבסס על מאפייניך האישיים כאמור לעיל על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך (ככל שהפניות יעשו באמצעות הודעת דוא"ל או הודעת מסר קצר); או על ידי יצירת קשר עם שארפיז באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: info@sharpies.io ו/או (2) פניה באמצעות טופס ייעודי באתר; ו/או (3) פניה בכתב בכתובת: התעשיה 21 רעננה 4365411. בעשותך כן, שארפיז תחדול מלפנות אליך בדיוור ישיר. אולם, במידה ומידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר אליך כמפורט לעיל.

 

Cookies

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. שארפיז עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל שארפיז באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

 

אבטחת מידע

 1. שארפיז מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
 2. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.
 3. בנוסף, תשומת ליבך מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
 4. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של שארפיז ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיהם.

 

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. שארפיז עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה שארפיז תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

 

קישורים לאתרים אחרים

 1. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי שארפיז ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

 

זכות עיון; זכות תיקון

 1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של שארפיז.
 2. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לשארפיז בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ויתור

 1. שארפיז לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת שארפיז להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין שארפיז נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי שארפיז ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

 

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:

שארפיז- איתור והשמה בע"מ

כתובת: התדהר 15 רעננה מיקוד 4366517

מייל: info@sharpies.io

טלפון: 054-8080421