"היצירתיות של השארפיז מייצרת מציאות שלא היתה קיימת לפני כן"