"יש שארפיז שלא רואים ממטר מהנדסים מנוסים, צמאים לטרוף את העולם ועם אש בעיניים"