High School › High Tech

הרשמה למפגש צעירים עובדים בהייטק

בשיתוף המכללה האקדמית נתניה

המפגש יתקיים במכללה, באולם הקולנוע, חדר 1319

יום שני
17/04
בשעה 14:30