High School › High Tech

הרשמה למפגש צעירים עובדים בהייטק
לתלמידי.ות י'-י"ב ובוגרי.ות תיכון ממחוז דרום

המפגש יתקיים בזום, בתאריך:

יום שלישי
05/04/2022
ד' בניסן תשפ"ב
בשעה 20:30